Melioracja Leszno
Serwis używa cookies aby zapamiętać
otwartą sesję i ewentualne dane
o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to.
Serwis nie zapisuje ciasteczek
do profilowania reklam lub śledzenia
użytkownika.

WZMiUW w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w PoznaniuWojewódzka, samorządowa jednostka budżetowa utworzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr VII/34/99 z dnia 22 lutego 1999 roku.

W oparciu o statut nadany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 924/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz pełnomocnictwo udzielone Uchwałą Nr 1102 z dnia 23 kwietnia 2004 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego realizuje niżej podane zadania:

  1. Programuje, planuje, przygotowuje oraz nadzoruje wykonanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych (zadania z administracji rządowej).
  2. Programuje, planuje, nadzoruje i realizuje zadania z zakresu małej retencji wodnej w województwie.
  3. Administruje, utrzymuje i konserwuje urządzenia melioracji podstawowych, zapewniając obsługę, bezpieczeństwo i właściwe funkcjonowanie w/w urządzeń (zadania z administracji rządowej).
  4. Prowadzi ewidencję urządzeń wodno-melioracyjnych województwa wielkopolskiego.
  5. Realizuje zadania z zakresu ochrony przed powodzią, a w szczególności: odpowiada za stan techniczny wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych,administruje i odpowiada za stan wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, bierze udział w ewentualnych akcjach przeciwpowodziowych,współpracuje w sprawach przeciwpowodziowych z samorządami powiatowymi i gminnymi
  6. Sprawuje w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego nadzór nad związkami spółek wodnych. 
  7. Sprawuje zarząd i administrację nad powierzonym mieniem.
D Y R E K C J A  :

mgr inż. Arkadiusz Błochowiak - Dyrektor

mgr inż. Cezary Siniecki - Zastępca Dyrektora

Grażyna Żytkowiak - Główna Księgowa

Adres                                           
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
tel.: (61) 64 75 401
fax.: (61) 852 55 61
Plik do pobrania: statut.pdf
2011-05-05 12:22:08


Melioracja Leszno